LSVINACABLE
Đang tải dữ liệu...

EnglishSơ đồ trangLiên hệ 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Dự án | Dịch vụ
Dịch vụ
Dự án
Các giải pháp cáp
Cáp cao thế
Dịch vụ thử nghiệm
Trang chủ  /  Dịch vụ  /  Dự án

Kế hoạch

Bên cạnh sản xuất và cung cấp cáp điện, LS-Vina Cable & System còn đưa ra các giải pháp dịch vụ mang tính trọn gói.

Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp hệ thống thiết kế, sự ủng hộ của đội ngũ kỹ sư và sự tham gia của các chuyên gia.

 • Quản lý Dự án dịch vụ tiếp thị
 • Chuẩn bị tài liệu bỏ thầu.
 • Viết thư giới thiệu gửi đến khách hàng.
 • Chuẩn bị chi tiết các thiết kế, đặc điểm kỹ thuật và cấu trúc bản vẽ cho việc lắp đặt cáp.
 • Tạo kế hoạch và lập chương trình.
 • Giám sát công việc đấu nối tại hiện trường

LS-Vina Cable & System có thể cung cấp cái gì.

 • Hệ thống thiết kế cáp điện.
 • Sự phục vụ của các chuyên gia.
 • Lựa chọn và cung cấp các phụ kiện.
 • Giám sát công việc đấu nối tại hiện trường.
 • Chi tiết các thiết kế, đặc điểm kỹ thuật và cấu trúc bản vẽ cho việc lắp đặt cáp.
 • LS-Vina Cable & System có một lượng lớn ban quản lý dự án và có thể sản xuất được hệ thống cáp ngầm với cấp điện áp lên tới 230kV.

Bản in         Gửi email