LSVINACABLE
Đang tải dữ liệu...

EnglishSơ đồ trangLiên hệ 
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tin tức | Dự án | Dịch vụ
Trang chủ  /  Giới thiệu  /  Lịch sử tập đoàn

Lịch sử tập đoàn

Năm 2003, để có sức cạnh tranh toàn cầu thông qua việc chuyên môn hóa ngành nghề, tập đoàn LG được chia tách thành 3 tập đoàn kinh doanh độc lập là LG, LS và GS


Tập đoàn LS là tập đoàn đa ngành nghề bao gồm 19 công ty thành viên và cong ty con

Bản in         Gửi email